Пробно абразио

Пробно абразио

Пробното абразио представлява малка гинекологична операция, чрез която се отстраняват тъкани, които се намират в кухината на матката и канала на маточната шийка. Тези тъкани след това се изпращат за хистологично изследване.

Пробното абразио се извършва с диагностична и/или лечебна цел.

С диагностична цел, абразио се предприема за изясняване причините при маточни кръвотечения, при съмнение за злокачествени процеси в матката.

С лечебна цел, абразио се извършва при непълни аборти както и за прекъсване на бременност по медицински показания.

В много случаи особено при обилни маточни кръвотечения, манипулацията има едновременно диагностична и лечебна цел.

Манипулацията трае около 10мин. Пациентката е под венозна анестезия.

АГ операции