Конизация на маточната шийка

Конизация на маточната шийка

Конизацията на маточната шийка е операция, която се извършва през влагалището.

Конизацията представлява изрязване на конус от маточната шийка, който обхваща т.нар. зона на трансформация, в която възникват болестните промени.

Най-чести причини за конизацията са предраковите изменения на маточната шийка. След изрязването на конуса същият се изпраща за хистологично изследване.

АГ операции