Лапароскопия

Лапароскопия

Лапароскопията спада към т.нар. ендоскопски операции (наричани още безкръвни).

Лапароскопия означава гледане в коремната кухина. На коремната стена непосредствено под пъпа се прави разрез, през който чрез троакар се вкарва камера (оптика) и се извършва цялостен оглед на коремната кухина.

При лапароскопските операции пациентката е под пълна ендотрахеална анестезия.

Предимствата на лапароскопските операции спрямо отворените операции са:

Видове лапароскопски операции:

АГ операции